กรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23  
CPD
CALLCENTER มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง


ผลงานรัฐบาล 6 เดือน
facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์
QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์
ข่าวกิจกรรม
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้ตรวจการสหกรณ์ หลักสูตร"ผู้ตรวจการสหกรณ์ระดับพื้นฐาน" รุ่นที่ 7

วันที่ 20 มี.ค. 2560

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้ตรวจการสหกรณ์ หลักสูตร"ผู้ตรวจการสหกรณ์ระดับพื้นฐาน" รุ่นที่ 7 จำนวน 110 คน เพื่อให้มีความรู้ั ทักษะและประสบการณ์แก่ผู้ตรวจการสหกรณ์ จากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ให้มีความสามารถปฏิบัติงานได้ตามแนวทางที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด เพื่อระงับยับยั้ง ป้องปรามการทุจริตและให้มีการแก้ใขปัญหาข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นมิให้ลุกลามขยายตัวออกไป ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
*จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์