กรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23  
CPD
CALLCENTER มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง


ผลงานรัฐบาล 6 เดือน
facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์
QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์
ข่าวกิจกรรม
ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ประธานกรรมการมูลนิธิ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่าย"เยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี" รุ่นที่ 1

วันที่ 15 มี.ค. 2560

ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ประธานกรรมการมูลนิธิ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่าย"เยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 -17 มีนาคม 2560 โดยการบูรณาการร่วมกันของ 12 องค์กร โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าว ซึ่งในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบหมายให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1-20(ยกเว้น ศูนย์ 7)เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ ให้กับเยาวชน รุ่นละ 1-1.30 ชม จำนวน 120 รุ่นๆ 60 คน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ ครอบคลุมทุกด้านของการดำรงชีวิต อันเป็นแนวทางสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนของชาติ "ตามศาสตร์ของพระราชา" ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
*จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์