กรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23  
CPD
CALLCENTER มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง


ผลงานรัฐบาล 6 เดือน
facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์
QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งความสุขปีใหม่ 2560 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์)

วันที่ 28 ธ.ค. 2559
 


              ด้วยพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการโครงการ " ส่งความสุขปีใหม่ 2556 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ " โดยทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2559 - 12 มกราคม 2560 เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ แสดงออกถึงไมตรีจิต ความสัมพันธ์ และความร่วมมืออันดีในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรไปพร้อมกัน ทั้งในภาคประชาชน เกษตรกร ภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560
ได้จัดตั้งจุดบริการ ณ ศูนย์สาธิตสหกรณ์หุบกระพง และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี


บริการประชาชน มอบความรู้ พัฒนาอาชีพการเกษตร มี 3 กิจกรรม
กิจกรรม สหกรณ์รวมน้ำใจมอบความห่วงใยน้องน้อย
กิจกรรม พอเพียงเพื่อเพียงพอ
กิจกรรม โครงการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการสหกรณ์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ลดรายจ่ายในครัวเรือน ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2559 - 12 มกราคม 2560
กิจกรรม ส่งความสุขปีใหม่ "ข้าวสารสดใหม่จากใจเกษตรกร"
กิจกรรม "สินค้าสหกรณ์ไทย ร่วมใจช่วยเกษตรกร"
พิธีปล่อยปลา 8,900,000 ตัว เพื่อสายน้ำที่ยั่งยืน ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กิจกรรม "โครงการคืนความสุขให้เกษตรกรไทย ประจำปี 2560 "
กิจกรรม "สคส. 2560 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยกระเช้าข้าวสาร"
 
  ศูนย์บริการประชาชน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
จัดตั้งจุดบริการบนนถนนสายหลักหรือสายรอง บริการพักรถ น้ำดื่ม ห้องน้ำ และจำหน่ายสินค้าเกษตรของเกษตรกรในท้องถิ่น กว่า 400 จุดทั่วประเทศ
 
          จุดบริการ
                      >> ภาคเหนือ 
                      >> ภาคใต้ 
                      >> ภาคกลาง
                      >> ตะวันออกเฉียงเหนือ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
*จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์