กรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23  
CPD
CALLCENTER มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง


ผลงานรัฐบาล 6 เดือน
facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์
QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) และ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

วันที่ 10 มี.ค. 2560
 
ประกาศการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) ที่ขึ้นบัญชีไว้ ลำดับที่ 269 - 287 และเรียกสำรอง ลำดับที่ 288 - 291 และสำรอง ลำดับที่ 293 - 306 และตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) ที่ขึ้นบัญชีไว้ ลำดับที่ 23 -24
 • สิ่งที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว
   
 • เอกสารประกอบในการยื่นขอรับปัจจัยแรกบรรจุ
  • ปัจจัยที่ 1 สำเนาวุฒิการศึกษา (เฉพาะวุฒิที่เพิ่มเติมที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน)
  • ปัจจัยที่ 2 - หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน
   - สำเนาคำสั่งจ้าง หรือ สัญญาจ้าง
  • ปัจจัยที่ 3 สำเนาผลคะแนนสอบ TOEFL หรืออย่างอื่นที่เทียบเท่ากันได้
   มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน อายุไม่เกิน 2 ปี
  • ปัจจัยที่ 4 กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้พิจารณา
   
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
*จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์