กรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23  
CPD
CALLCENTER มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง


ผลงานรัฐบาล 6 เดือน
facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์
QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์
ข่าวกิจกรรม 101 ปีสหกรณ์ไทยของจังหวัดต่างๆ
จังหวัดชลบุรี

วันที่ 21 มี.ค. 2559

              วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559 เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การสหกรณ์ไทย ณ โรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ซึ่งในปี 2559 เป็นปีที่ครบรอบ 100 ปี การสหกรณ์ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความสมัครสมานสามัคคี ความเอื้ออาทร แลความเป็นหนึ่งเดียวของสหกรณ์ไทยของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดชลบุรี และผมขอชื่นชมในความพร้อมเพรียงของขบวนการณ์สหกรณ์ในการจัดงานสัปดาห์วันสหกรณ์แห่งชาติ ครบ 100 ปี การสหกรณ์ไทย ในปีนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับโล่ห์เกียรติคุณ และเงินอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร      
               นายประทีป หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ในฐานะผู้แลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชลบุรี สำหรับในปีนี้ นายมานพ ศิริมาก ประธานสหกรณ์การเกษตรบางละมุง จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์วันสหกรณ์แห่งชาติ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดชลบุรี โดยจะมีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงานกันในแต่ละปี มีการจัดกิจกรรมมากมาย ประกอบด้วย นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ทำบุญถวายปิ่นโตและจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ พิธีวางพานพุ่มสักการะ และกล่าวสดุดีพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย) กิจกรรมให้ความรู้ด้านการสหกรณ์โดย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 กิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างขบวนการสหกรณ์ และกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์พร้อมทั้งมอบโล่ห์เกียรติคุณ สำหรับสหกรณ์ที่ได้รับการประเมินธรรมาภิบาลระดับดีมาก จำนวน 6 แห่ง ,การมอบเงินอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 2 แห่ง สหกรณ์การเกษตรสามตำบลร่วมใจพัฒนา กำกัด และกลุ่มเกษตรกรทำสวนศรีราชา และยังมีการจับของรางวัลมากมาย และมอบโล่ห์สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานที่มีการบริหารจัดการองค์กรดีมาก จำนวน 2 แห่ง คือ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด เป็นต้น

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
*จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์