กรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23  
CPD
CALLCENTER มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง


ผลงานรัฐบาล 6 เดือน
facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์
QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์
ข่าวกิจกรรม 101 ปีสหกรณ์ไทยของจังหวัดต่างๆ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 17 มี.ค. 2559

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 นายนันทวัฒน์ แก้วอำดี สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมใจจัดงาน "100 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง" โดยในช่วงเช้า นายศุภวัชร์ ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระภิกษุ จำนวน 100 รูป และปล่อยขบวนพาเหรด จากบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปค่ายวิภาวดีรังสิต ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร และในบริเวณค่ายวิภาวดีรังสิต มีกิจกรรมจำหน่ายสินค้า อาหารและผลิตภัณฑ์จากสมาชิกสหกรณ์ราคาพิเศษ นิทรรศการ การสาธิตสอนอาชีพ และการจัดกิจกรรมแข่งกีฬาสีเชื่อมความสามัคคีของขบวการสหกรณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนภาคกลางคืนได้มีกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์เชื่อมความสัมพันธ์ของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
*จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์