กรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23  
CPD
CALLCENTER มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง


ผลงานรัฐบาล 6 เดือน
facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์
QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์
ข่าวกิจกรรม 101 ปีสหกรณ์ไทยของจังหวัดต่างๆ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 17 มี.ค. 2559

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติและเนื่องในวาระครบรอบ 100 ปีการสหกรณ์ไทย ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ประกอบด้วยกิจกรรม 1. การตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป ณ สนง.สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. พิธีสงฆ์ทำบุญอุทิศเป็นพระราชกุศลพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ ณ สนง.สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 3. กีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 4. พิธีน้อมรำลึกคุณพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย วางพานพุ่มดอกไม้สด ณ หอประชุมเมืองเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 5. มอบเกียรติบัตรแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร นักสหกรณ์ดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์แก่ขบวนการสหกรณ์ และกิจกรรมสังสรรค์ งาน "100 ปี การสหกรณ์ไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช” ณ หอประชุมเมืองเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
*จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์