กรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23  
CPD
CALLCENTER มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง


ผลงานรัฐบาล 6 เดือน
facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์
QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์
ข่าวกิจกรรม 101 ปีสหกรณ์ไทยของจังหวัดต่างๆ
จังหวัดลำปาง

วันที่ 14 มี.ค. 2559

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดลำปาง ได้จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติขึ้น โดยมี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง บรรยายพิเศษวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ในหัวข้อ" ๑๐๐ปี สหกรณ์ จะก้าวต่อไปอย่างไรในอนาคต" และ นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร สดุดีพระเกียรติคุณพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยและวางพานพุ่มสักการะ การมอบเกียรติบัตรแก่สหกรณ์ดีเด่น การจัดนิทรรศการงานสหกรณ์ และการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในขบวนการสหกรณ์ของจังหวัดลาปง ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
*จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์