กรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23  
CPD
CALLCENTER มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง


ผลงานรัฐบาล 6 เดือน
facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์
QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์
ข่าวกิจกรรม 101 ปีสหกรณ์ไทยของจังหวัดต่างๆ
จังหวัดแพร่

วันที่ 2 มี.ค. 2559

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด โดยมีกิจกรรม 
               1.ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 100 รูป 
               2.พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ อ่านคำกล่าวสดุดี และอ่านสารพลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559
               3.ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบประกาศ/โล่รางวัล ดังนี้ 
                      - รางวัลสหกร์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 4 รางวัล 
                      - รางวัลนักส่งเสริมกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมดีเด่น จำนวน 4 รางวัล 
                      - รางวัลองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติจำนวน 1 แห่ง 
                      - รางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ จำนวน 2 รางวัล 
               4.พิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ และงานกีฬาสหกรณ์จังหวัดแพร่
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
*จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์