กรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23  
CPD
CALLCENTER มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง


ผลงานรัฐบาล 6 เดือน
facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์
QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์
ข่าวกิจกรรม 101 ปีสหกรณ์ไทยของจังหวัดต่างๆ
จังหวัดหนองคาย

วันที่ 2 มี.ค. 2559

นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ให้เกียรติเป็นประธานในงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคายร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย อาคารปฏิบัติการเรียนรวม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดจากขบวนการสหกรณ์, หน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องจังหวัดหนองคาย
2. พิธีทางศาสนา พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถาแด่พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
3. กิจกรรมการจัดนิทรรศการของสหกรณ์ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร
4. กิจกรรมมอบโล่เกียรติคุณให้แก่คนดีศรีสหกรณ์ จำนวน 2 คน ให้กับนายนิยมมารยาท ควรคำ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสังคม จำกัด และนางพิมมะสอน ทิพมมะจัน กลุ่มส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5. กิจกรรมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน จากโรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
6. กิจกรรมการแสดงจากสหกรณ์และหน่วยงานราชการ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
*จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์