กรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23  
CPD
CALLCENTER มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง


ผลงานรัฐบาล 6 เดือน
facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์
QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์
ข่าวกิจกรรม 101 ปีสหกรณ์ไทยของจังหวัดต่างๆ
จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 1 มี.ค. 2559

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงาน 100 ปีสหกรณ์ไทย กิจกรรมประกอบไปด้วย 1)กิจกรรมการทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 9 รูป ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยพระราชปริยัติกวี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 9 รูป 2)กิจกรรมการเดินขบวนพาเหรด ของขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรเพื่อประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ 3)กิจกรรมการพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดยนายวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน 4)กิจกรรมการแข่งขันกีฬาของขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ และ5)กิจกรรมงานสังสรรค์ชาวการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทั้งนี้กิจกรรมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
*จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์