กรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23  
CPD
CALLCENTER มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง


ผลงานรัฐบาล 6 เดือน
facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์
QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์
ข่าวกิจกรรม 101 ปีสหกรณ์ไทยของจังหวัดต่างๆ
จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 1 มี.ค. 2559

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2559 นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอุดรธานี พร้อมกันจัดกิจกรรม"วันสหกรณ์แห่งชาติ" (ครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย) โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในช่วงเช้าและวางพานพุ่มสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ณ บริเวรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี พร้อมจัดกิจกรรมแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอุดรธานี
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
*จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์