logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

31 กรกฎาคม 2560 ทีมงานข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สนง.สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ บรรจุถุงยังชีพเพื่อแจกช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัด

ทีมงานข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สนง.สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ บรรจุถุงยังชีพเพื่อแจกช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัด

อ่าน 534 เวลา