logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

15 พฤษภาคม 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ (ขั้นกลาง)” กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน ประกอบด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ (ขั้นกลาง)” กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน ประกอบด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ของสหกรณ์นอกภาคการเกษตรที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐานในเขตรับผิดชอบของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-2 พร้อมกันนี้ ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายรัฐกับการตรวจสอบกิจการในสหกรณ์” ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

อ่าน 203 เวลา