logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

10 กรกฎาคม 2561 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง พร้อมทั้งเข้าตรวจติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด ได้รับการสนับสนุนรถโฟล์คคลิฟท์ ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 คัน เครื่องล้างยาง ขนาด 1 - 1,000 แผ่น ต่อชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง แผ่นเหล็กปูพื้น เป็นพื้นที่ 1,050 ตารางเมตร ทั้งนี้รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แนะนำให้สหกรณ์ฯ ปฏิบัติตามแนวทางของกรมส่งเสริมสหกรณ์และระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด

อ่าน 137 เวลา