logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

10 มกราคม 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้การต้อนรับนายคุณวุฒิ ออสุวรรณ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้การต้อนรับนายคุณวุฒิ ออสุวรรณ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด และคณะกรรมการ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์การเกษตร ในการดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ

อ่าน 118 เวลา