logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

15 เมษายน 2560 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนและอำนวยการให้บริการประชาชนที่ศูนย์บริการประชาชนช่วงวันหยุดสงกรานต์ ที่ปั้มน้ำมันหน้าสหกรณ์การเกษตรพยุหะคีรี จำกัด

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนและอำนวยการให้บริการประชาชนที่ศูนย์บริการประชาชนช่วงวันหยุดสงกรานต์ ที่ปั้มน้ำมันหน้าสหกรณ์การเกษตรพยุหะคีรี จำกัด อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ มีเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ร่วมให้บริการประชาชน ตามนโยบายพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12 – 17 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไปบริเวณริมถนนสายเอเซียขาเข้ากรุงเทพฯเพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนในการเดินทางช่วงวันหยุดสงกรานต์ ได้รับการตอบรับจากผู้รับบริการเป็นอย่างดี

อ่าน 194 เวลา