logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

14 เมษายน 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชนช่วงวันหยุดสงกรานต์ ที่หน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง

วันที่ 14 เมษายน 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชนช่วงวันหยุดสงกรานต์ ที่หน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทองโดยมีนางปรีลักษณ์ ทองนพรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทองให้การต้อนรับ

อ่าน 197 เวลา