logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

28 มีนาคม 2560 นายเชิดขัย พรหมแก้ว และนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อนุญาตให้นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย 

 นายเชิดขัย พรหมแก้ว และนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อนุญาตให้นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย นำข้าราชการ พนักงาน เข้ามอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่าน 245 เวลา