logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

9 พฤศจิกายน 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้หารือร่วมกับผู้แทนธนาคารกรุงไทย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินให้แก่สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ โดยทางธนาคารกรุงไทยได้นำเสนอเทคโนโลยีทางการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกรรมของสหกรณ์ 2 รูปแบบ อ่านต่อที่

อ่าน 146 เวลา