logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

​30 ธันวาคม 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่าได้ดำเนินโครงการสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลผลิตของสหกรณ์ทั่วประเทศ โดยวางระบบเชื่อมโยงสหกรณ์ในพื้นที่ต่าง ๆ  อ่านต่อ

อ่าน 158 เวลา