logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

28 พฤษภาคม 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะ รองประธานอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์เข้าร่วมประชุม ฯ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะ รองประธานอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์เข้าร่วมประชุม ฯ โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์ ครั้งที่ 3/2561 เพื่อพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์ของสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 202 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

อ่าน 116 เวลา