logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

27 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 น. ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามงานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 

เวลา 14.30 น. ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามงานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อติดตามงานด้านการเกษตรที่สำคัญ ประกอบด้วย งานด้านระบบชลประธานและการจัดการน้ำ งานด้านการพัฒนาที่ดิน งานด้านการส่งเสริมสหกรณ์ และงานด้านการส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ ในการนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานด้านยางพาราของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วยทราย จำกัด อ.นายูง จ.อุดรธานี โดยมี นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี นายกำพล นุชสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 ขอนแก่น นายอำเภอนายูง หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วยทราย และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับทีม ปชส.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ภาพ/ข่าว

อ่าน 215 เวลา