logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

27 ธันวาคม 2560 9.30 น. จังหวัดอุดรธานี จัดฝึกอบรมการขับเคลื่อน “ศาสตร์พระราชา สู่โคกหนองนาโมเดล” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมการขับเคลื่อนงาน “ศาสตร์พระราชา สู่โคกหนองนาโมเดล” พร้อมมอบนโยบายและบรรยายเรื่อง “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาด้านการเกษตรในระดับพื้นที่” ณ โรงแรมบ้านเชียง อ.เมือง จ.อุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี จัดฝึกอบรมการขับเคลื่อน “ศาสตร์พระราชา สู่โคกหนองนาโมเดล” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมการขับเคลื่อนงาน “ศาสตร์พระราชา สู่โคกหนองนาโมเดล” พร้อมมอบนโยบายและบรรยายเรื่อง “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาด้านการเกษตรในระดับพื้นที่” ณ โรงแรมบ้านเชียง อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ร่วมต้อนรับและร่วมพิธีเปิดการอบรมฯ สำหรับเป้าหมายการจัดงานเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่เข้าใจหลักการนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในพื้นที่การทำเกษตรของตนเองให้เหมาะสม โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรบประกอบด้วย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปี 2560 ในกลุ่มA ปราชญ์เกษตร ประธานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 400 คน ทีม ปชส.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี : ภาพ/ข่าว

อ่าน 169 เวลา