logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

27 ธันวาคม 2560 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ก่อนที่จะลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจที่อำเภอนายูง จ.อุดรธานี

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ก่อนที่จะลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจที่อำเภอนายูง จ.อุดรธานี มีนายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี นายกำพล นุชสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ร่วมให้การต้อนรับ

อ่าน 87 เวลา