logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

25 พฤษภาคม 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บันทึกเทปรายการ"เดินหน้าประเทศไทย ประเด็น "การส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ผลิตผลไม้คุณภาพและการบริหารจัดการผลผลิตโดยระบบสหกรณ์เพื่อกระจายสู่ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ”

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บันทึกเทปรายการ"เดินหน้าประเทศไทย ประเด็น "การส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ผลิตผลไม้คุณภาพและการบริหารจัดการผลผลิตโดยระบบสหกรณ์เพื่อกระจายสู่ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ” โดยทีมงานสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ณ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด จังหวัดจันทบุรี โดยมีนางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และนาย มนัส พลคิด ประธานสหกรณ์การเกษตรเขาคิชกูฏ จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งรายการเดินหน้าประเทศไทยเทปนี้จะนำออกอากาศในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2561 นี้ ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง

อ่าน 160 เวลา