logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

25 พฤษภาคม 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเป้าหมาย

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัด พร้อมกันนี้
ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์” ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่าน 113 เวลา