logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

24 พฤษภาคม 2561 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายบรรจง ชัยขุนพล สหกรณ์จังหวัดลำปางและคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายบรรจง ชัยขุนพล สหกรณ์จังหวัดลำปางและคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงปลูกผักปลอดสารพิษของนางทองอิน แก้วปัน และฟาร์มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด จากนั้นได้ไปตรวจเยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด เพื่อรับฟังการดำเนินงานของสหกรณ์ พร้อมกันนี้ได้เยียมชมตลาดเกษตรกร (Farmers Market) ของสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด จ.ลำปาง

อ่าน 92 เวลา