logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

24 พฤษภาคม 2561 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการเชื่อมโยงการตลาดสับปะรดลำปางแบบยั่งยืนโดยกลไกสหกรณ์ /ประชารัฐ ณ สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรด ลำปาง จำกัด

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการเชื่อมโยงการตลาดสับปะรดลำปางแบบยั่งยืนโดยกลไกสหกรณ์ /ประชารัฐ ณ สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรด ลำปาง จำกัดจ.ลำปาง โดยมีนาย เชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ นายบรรจง ชัยขุนพล สหกรณ์จังหวัดลำปางให้การต้อนรับ และร่วมในพิธีฯ ภายในงานได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการค้าสับปะรดระหว่างสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัดกับ บริษัท สยามแมคโคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง สหกรณ์โคนมลำปางจำกัด และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งปล่อยขบวนสินค้าจากสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปางไปยังศูนย์กระจายสินค้าแมคโครและสหกรณ์โคนมนครลำปาง จำนวน 20 ตัน อีกด้วย

อ่าน 97 เวลา