logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

24 พฤษภาคม 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการ “โครงการพัฒนาเกษตรกรสมัยใหม่ในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง” ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดระยอง

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการ “โครงการพัฒนาเกษตรกรสมัยใหม่ในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง” ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมชมสินค้าเกษตรปลอดภัยจากกลุ่มผู้ผลิต สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร นิทรรศการเทคโนโลยีของหน่วยงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และร่วมปลูกต้นไม้และปล่อยปลา ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

อ่าน 153 เวลา