logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

23 พฤษภาคม 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ โดยมีสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 1,2

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ โดยมีสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 1,2 นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย รักษาการผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ นายศักดิ์ชัย ไชยพุทธผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 นายสมศักดิ์ กรีธาธร สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี สหกรณ์จังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ ทราบแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ ติดตามผลการแก้ปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ และกำหนดแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่าน 142 เวลา