logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

23 พฤษภาคม 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมหารือกับนายพีระ อัครวัตร รองอธิบดีกรมบังคับคดี และคณะ เพื่อประสานความร่วมมือกรณีศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดสหกรณ์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมหารือกับนายพีระ อัครวัตร รองอธิบดีกรมบังคับคดี และคณะ เพื่อประสานความร่วมมือกรณีศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตามที่ผู้ชำระบัญชีร้องขอ ในการจัดการรวบรวมเอกสารเพื่อประโยชน์ในการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ การประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหนี้มายื่นขอรับชำระหนี้ภายในกำหนดเวลา รวมทั้งแนวทางในการจัดทำ MOU ร่วมกันต่อไป โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่าน 107 เวลา