logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

23 พฤษภาคม 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 55 ปี ณ กรมพัฒนาที่ดิน บางเขน กรุงเทพฯ

อ่าน 114 เวลา