logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

23 ธันวาคม 2560 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายเสน่ห์ สภาพันธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปรัชญา มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ให้การต้อนรับ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง 2 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงป่าเมื่ยง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงตีนตก จำกัด

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายเสน่ห์ สภาพันธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปรัชญา มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ให้การต้อนรับ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง 2 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงป่าเมื่ยง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงตีนตก จำกัด ในการนี้ ได้ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจในการรวบรวมเมล็ดกาแฟจากสมาชิก ช่องการเข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อการดำเนินธุรกิจ การขยายช่องทางตลาดเพื่อการจำหน่ายสินค้า แนวทางการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้ตรงตามความต้องการของสมาชิก และแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการหลวง

อ่าน 182 เวลา