logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

22 พฤษภาคม 2561 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายกรกฎ ชยุตรารัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นายนายสุริยะ คำปวง ผู้อำนวยการส่วนจัดนิคมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบกลางปี) ของสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายกรกฎ ชยุตรารัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นายนายสุริยะ คำปวง ผู้อำนวยการส่วนจัดนิคมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบกลางปี) ของสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 2 รายการ คือ เครื่องบรรจุขวดซีลฟอยล์ปิดผา แบบอัตโนมัติ ระบบ Gravity ขนาด 1,500 - 1,800 ขวดต่อชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง เครื่องวัดแบคทีเรีย จำนวน 1 เครื่อง โดยมีนายเมี้ยน สินสมุทร ประธานกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับเเละนำเสนอข้อมูลสถานภาพของสหกรณ์ฯ ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงนำเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปนมพาสเจอร์ไรส์ของสหกรณ์ฯ

อ่าน 226 เวลา