logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

22 ธันวาคม 2560 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเสน่ห์ สภาพันธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และนายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 15, 16 ประชุมชี้แจงและติดตามงานนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเสน่ห์ สภาพันธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และนายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 15, 16 ประชุมชี้แจงและติดตามงานนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานไตรมาส 1 ในเขตตรวจราชการที่ 15, 16, 17 และ 18 ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่ 9 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าประชุม จำนวน 107 คนประกอบด้วย สหกรณ์จังหวัด, หัวหน้ากลุ่มงาน, ผู้แทนกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์, ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ และผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 10 11 และ 12

อ่าน 195 เวลา