สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

21 ธันวาคม 2560 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 4,5 ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 4,5 ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหาอุปสรรค และให้แนวทางการขับเคลื่อนงานตามแผนงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรสองพี่น้อง จำกัด รับฟังข้อเสนอแนะ และปัญหา อุปสรรคในการดำเนิน และแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ฯ

อ่าน 164 เวลา