logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

21 เมษายน 2560 เวลา 07.00น. พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระบูรพกษัตริย์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 236 รูป ภายใต้ชื่องาน"ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์"ณ ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร

เวลา 07.00น. พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระบูรพกษัตริย์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 236 รูป ภายใต้ชื่องาน"ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์"ณ ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครบ 235 ปีและเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี โดยมีนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมในพิธีดังกล่าว ซึ่งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2560

อ่าน 137 เวลา