logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

20 ธันวาคม 2560 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเยี่ยมเยือน ติดตามสถานการณ์ รับฟังปัญหาและให้กำลังใจพร้อมให้แนวทางการขับเคลื่อนงานตามแผนงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมายแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเยี่ยมเยือน ติดตามสถานการณ์ รับฟังปัญหาและให้กำลังใจพร้อมให้แนวทางการขับเคลื่อนงานตามแผนงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมายแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช และรองอธิบดีฯ ได้ลงพื้นที่พร้อมนายชาตรี เกตุเรน สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยตามมาตรการเยียวยาเร่งด่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรเชียรใหญ่ จำกัด อำเภอเชียรใหญ่ และมอบถุงยังชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัย จำนวน 100 ชุด โดยมีคณะกรรมการสหกรณ์ฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ต่อจากนั้น ช่วงบ่าย รองอธิบดีฯ พร้อมด้วยนายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนพร้อมรับฟังปัญหาและให้กำลังใจแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรพระพรหม จำกัด อำเภอพระพรหม และได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 400 ชุด แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้ประสบอุทกภัยอีกหนึ่งพื้นที่

อ่าน 181 เวลา