logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

20 ธันวาคม 2560 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ผักปลอดภัยภูทับเบิก จำกัด อ.หล่มเก่า สมาชิก 73 ราย โดยสหกรณ์นี้รวบรวมผักเพื่อส่งออกเน้นผักอินทรีย์และผักปลอดภัย วันละประมาณ 700 กิโลกรัม และตรวจเยี่ยมสหกรณ์ผลิตผักน้ำดุกใต้ จำกัด อำเภอหล่มสัก สมาชิก 159 ราย ซึ่งดำเนินการรวบรวมผักปลอดสารพิษจากสมาชิก และเกษตรกร พื้นที่เพาะปลูก 320 ไร่ โดยให้สหกรณ์แห่งนี้ดำเนินการเป็นประโยชน์แก่สมาชิกต่อไป โดยมีสหกรณ์จังหวัดเพชรบูณ์ กรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ให้การต้อนรับ

อ่าน 144 เวลา