logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง กลยุทธ์บริหารเงินทุนเชิงรุกและเชิงรับสำหรับสหกรณ์ทุกขนาด และการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560

เวลา 09.00 น. นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง กลยุทธ์บริหารเงินทุนเชิงรุกและเชิงรับสำหรับสหกรณ์ทุกขนาด และการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 จัดโดยเขตพื้นที่สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพมหานคร

อ่าน 201 เวลา