logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

19 มกราคม 2560 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะโฆษกกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะทำงานโฆษกกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจและการรับรู้เกี่ยวกับแผนประชาสัมพันธ์

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะโฆษกกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะทำงานโฆษกกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจและการรับรู้เกี่ยวกับแผนประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังข่าวเชิงลบและการชี้แจงข่าวเชิงลบ ที่ส่งผลต่อระบบสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226

อ่าน 168 เวลา