logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

17 พฤษภาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เสด็จฯทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสมพร รัตนะ สหกรณ์จังหวัดชุมพร และข้าราชการในพื้นที่ เฝ้า ฯ รับเสด็จในครั้งนี้ด้วย

อ่าน 106 เวลา