logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

18 ธันวาคม 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมมอบนโยบายแก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นสหกรณ์จังหวัดใหม่

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมมอบนโยบายแก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นสหกรณ์จังหวัดใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในฐานะสหกรณ์จังหวัดมือใหม่ ซึ่งจะต้องรับผิดชอบทั้งงานด้านการบริหารจัดการสำนักงาน และงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งมีภารกิจสำคัญด้านการส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกับสหกรณ์ต่าง ๆ ควบคู่กันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ

อ่าน 236 เวลา