logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

17 พฤษภาคม 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ แถลงข่าวกับสื่อมวลชนกรณีการตรวจพบความเสียหายของสหกรณ์เคหะสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ แถลงข่าวกับสื่อมวลชนกรณีการตรวจพบความเสียหายของสหกรณ์เคหะสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับคดีของดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา อดีตประธานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

อ่าน 409 เวลา