logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

16 พฤษภาคม 2561 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายนาวี หะยีดอเลาะ สหกรณ์จังหวัดสตูล นางสาวสาวดี รักษ์ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายนาวี หะยีดอเลาะ สหกรณ์จังหวัดสตูล นางสาวสาวดี รักษ์ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยมีคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมกิจการที่เกิดจากการรวมตัวของสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดสตูล เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 16 สหกรณ์ ดำเนินธุรกิจรวบรวมยางแผ่นรมควันเพื่อจำหน่าย ธุรกิจแปรรูปอัดก้อน และแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าของชุมนุมสหกรณ์ฯ ในการนำวัตถุดิบ ยางพารามาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด อาทิ พื้นสนามฟุตซอล ไม้กวาดยาง เก้าอี้ยางพารา รองเท้าฟองน้ำยางพารา สามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกของสหกรณ์สมาชิกในพื้นที่ จากนั้นรองอธิบดีฯ พร้อมคณะเดินทางไปสหกรณ์กองทุนสวนยางอุไดเจริญ 1 จำกัด เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิตแปรรูปหมอนยางพาราดอกกาหลง ซึ่งสหกรณ์แห่งนี้เป็นหนึ่งในสหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด

อ่าน 307 เวลา