logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

14 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด งานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่12 ประจำปี 2560

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด งานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่12 ประจำปี 2560 โดยมี นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ณ ฮอลล์ 3-4 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งในงานจัดให้มีนิทรรศการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไหม ระหว่างวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2560

อ่าน 310 เวลา