logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

14 กันยายน 2561 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี และติดตามผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการสู่การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์”

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี และติดตามผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการสู่การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์” ที่จัดขึ้นเพื่อยกระดับผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ให้เข้มแข็งสามารถตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเดินทางไปตรวจเยี่ยมสหกรณ์บริการสุพรรณบุรี จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ได้ส่งผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมโครงการฯ

อ่าน 457 เวลา