logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

14 พฤศจิกายน 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาปลาสลิดของเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสาคร ล้นตลาด จึงได้ลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาปลาสลิดของเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสาคร ล้นตลาด จึงได้ลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา พบว่าปัญหาปลาสลิดของเกษตรกรล้นตลาด เกิดจากการที่เกษตรกรได้หันมายึดอาชีพเลี้ยงปลาสลิดกันมากขึ้น ซึ่งการเลี้ยงจะแบ่งเป็นรอบ ๆ ละ 8-9 เดือน โดยปกติจะมีพ่อค้ามารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร และส่งไปจำหน่ายที่ประเทศเวียดนามและกัมพูชา แต่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งสองประเทศชะลอการรับซื้อปลาสลิดจากประเทศไทย ทำให้ต้องจำหน่ายเพื่อบริโภคภายในประเทศเท่านั้น ซึ่งกำลังการบริโภคยังมีปริมาณที่จำกัด พ่อค้าในพื้นที่จึงหยุดการเข้ามารับซื้อปลาสลิดจากเกษตรกร ส่งผลทำให้เกษตรกร ต้องแบกรับภาระต้นทุนค่าอาหารปลาวันละ 8,000-20,000 บาทต่อราย
เบื้องต้นทางกรมฯได้หารือกับคณะกรรมการดำเนินการฯของสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด ในการเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรที่เลี้ยงปลาสลิดซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์จำนวน 154 ราย คาดว่ามีปริมาณผลผลิต 4,600 ตัน โดยสหกรณ์จะเข้าไปรับซื้อปลาสลิดจากเกษตรกรเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปและกระจายสู่ผู้บริโภคโดยเร็ว ซึ่งขณะนี้สหกรณ์ได้ใช้เงินทุนของสหกรณ์กว่า 6 ล้านบาทเข้าไปรับซื้อปลาสลิดของเกษตรกรแล้ว 75 ตัน และกรมฯอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด นำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนรับซื้อปลาสลิดจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้สถานการณ์ปัญหาปลาสลิดล้นตลาดคลี่คลายลงโดยเร็ว
ทั้งนี้ ปลาสลิดที่สหกรณ์ไปรับซื้อจากเกษตรกร จะถูกนำไปพักไว้ในห้องเย็นรอการแปรรูปเป็นปลาสลิดแดดเดียวและจะทยอยกระจายสู่ตลาด โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประสานกับเครือข่ายสหกรณ์และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ในจังหวัด ต่าง ๆ ช่วยรองรับปลาสลิดจากจังหวัดสมุทรสาครไปกระจายสู่ ผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ ขณะนี้มียอดสั่งซื้อจากสหกรณ์หลายจังหวัดในภาคหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทยอยสั่งซื้อปลาสลิดกับทางสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด และยังมีอีกหลายสหกรณ์ที่ทราบข่าวได้เข้ามาร่วมมือรับซื้อปลาสลิดจากจังหวัดสมุทรสาครอย่างต่อเนื่อง กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้สนับสนุนรถห้องเย็น เป็นรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 3 ตันจากศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ซึ่งเป็นเครือข่ายมาช่วยในเรื่องการขนส่งปลาสลิดจากจังหวัดสมุทรสาครกระจายไปยังตลาดทั่วทุกภาคด้วย
“ภายหลังจากที่สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัดได้เข้าไปรับซื้อปลาสลิดจากเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสาคร ส่งผลทำให้กลไกตลาดเริ่มตื่นตัว พ่อค้า 4-5 ราย เริ่มกลับเข้ามารับซื้อปลาสลิดจากเกษตรกรตามปกติ หลังจากที่มีการหยุดรับซื้อไประยะหนึ่ง โดยทางสหกรณ์ได้เข้าไปช่วยประสานงานให้กับสมาชิก ในช่วงที่พ่อค้าเข้ามารับซื้อผลผลิตของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถขายปลาสลิดได้ในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งในการนำระบบสหกรณ์เข้ามาแก้ไขปัญหาของเกษตรกรส่งผลทำให้กลไกตลาดกลับคืนสู่ภาวะปกติในทันที และขณะนี้กรมฯได้สั่งการให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่ทุกวัน เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและรายงานความก้าวหน้ามาเป็นระยะ และจะส่งเสริมให้สหกรณ์ร่วมวางแผนการผลิต กับสมาชิก เพื่อป้องกันปัญหาด้านผลผลิตล้นตลาดในฤดูกาลต่อไป”

อ่าน 252 เวลา