logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

13 มีนาคม 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายปราโมทย์เนตรสว่าง ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 17,18 ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อมอบนโยบาย และชี้แนะแนวทางการทำงาน แก่บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายปราโมทย์เนตรสว่าง ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 17,18 ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อมอบนโยบาย และชี้แนะแนวทางการทำงาน แก่บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัยโดยได้รับฟังปัญหาและอุปสรรค รวมถึงติดตามผลการดำเนินงาน และงบประมาณรายจ่าย โดยมีนางอาทิตยา สนประเทศ สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ข้าราชการ พนักราชการ และลูกจ้างให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นอกจากนี้ ได้เข้าตรวจเยี่ยมนิคมสหกรณ์หนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย เพื่อพบปะพูดคุย ให้กำลังใจ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน โดยมีนายวีรภัทร เณรศาสตร์ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์หนองบัว และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

อ่าน 199 เวลา